سیاسی- اجتماعی

سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است...

ادامه ۰ نظر
نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در چند...

ادامه ۰ نظر
اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ اصلاح طلبی و اصلاح طلبان بین اصلاح طلبی و اصلاح...

ادامه ۰ نظر
وقتی مشکلات حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ وقتی مشکلات مردم حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر