سیاسی- اجتماعی

پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است در حالیکه آمریکا...

ادامه ۰ نظر
اصلاح طلبان نباید مردم را فراموش کنند

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ اصلاح طلبان نباید مردم را فراموش کنند دولت ومجموعه اعتدالیون...

ادامه ۰ نظر
مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید دولت و جناح های...

ادامه ۰ نظر
سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر