سیاسی- اجتماعی

حزب اجتماعی

🇮🇷پنجره سیاست @arahimfar ✍ حزب اجتماعی یک حزب اجتماعی دارای رویکردی اجتماعی و در ضمن...

ادامه ۰ نظر
مردم با وجود مشکلات پشتیبان نظام هستند

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ مردم با وجود مشکلات پشتیبان نظام هستند نظام جمهوری اسلامی...

ادامه ۰ نظر
نقش احزاب در کمک به دولت برای حل مشکلات

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ نقش احزاب در کمک به دولت برای حل مشکلات جناح...

ادامه ۰ نظر
توهم دسیسه چینی برای فرار از پاسخگویی

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ توهم دسیسه چینی برای فرار از پاسخگویی ضعف عملکرد و...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر