سیاسی- اجتماعی

دسته بندی های کاذب یا برنامه محور ؟

✍ دسته بندی های کاذب یا برنامه محور؟ دسته بندی های رایج در فضای سیاسی...

ادامه ۰ نظر
حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت

✍ حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت بعداز اتفاقات ۸۸ و برخوردهای امنیتی...

ادامه ۰ نظر
آشتی ملی یا گفتگو با حفظ هویت؟

آشتی ملی یا گفتگو با حفظ هویت؟ آشتی ملی زمانی موضوعیت می یابد که قهر...

ادامه ۰ نظر
آسیب شناسی احزاب

آسیب شناسی احزاب در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی تاسیس و فعالیت احزاب...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر