صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز برگزاری تجمعات دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات مقدمه : قانون اساسی آزادی بیان , قلمRead More

منشور حقوق دانشجویی

به‌نام خدا    منشور حقوق دانشجویی (۱۳۹۳)   مقدمه تاریخ معاصر ما سرشار از طنین صدای آزادی‌خواهان و دلسوزانی است که برای «حاکمیت قانون»، بهRead More

قانون جرم سیاسی

عدم دستیابی به تعریف مشخصی در مورد جرم سیاسی که می‌تواند این ادعا را منطقی جلوه دهد که اساسا مجرم سیاسی در کشور وجود نداردRead More

جرایم علیه امنیت کشور

جرایم علیه امنیت کشور ۱٫محاربه محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراسRead More

ضرب المثل های حقوقی

۱_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیایی) ۲_قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالی) ۳_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلمانی)Read More

دفاع از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی تک تک مردم ایران فارغ از داشتن هر مذهب , قومیت و همچنین داشتن هرگونه سلیقه و دیدگاه سیاسی از اصولی مهم وRead More

رهبری از نگاه قانون

  رهبری از نگاه قانون اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: • اصل۲: جمهورى اسلامى • اصل۵: ولایت فقیه عادل وRead More

نظام حقوقی در روزگار قدیم

قضاوت ودادرسی در تمدن سومر حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میکردند وتوصیهRead More

مفهوم و مبانی حقوق

  تعریف حقوق: مجموعه ی قواعد و مقرراتی که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعی است. یکی دیگر از معانی واژه ی حقوق، حقRead More