ویژه

دسته بندی های کاذب یا برنامه محور ؟

✍ دسته بندی های کاذب یا برنامه محور؟ دسته بندی های رایج در فضای سیاسی کشور بیشتر از آنکه مبنایی و برنامه محور باشد کاذب و تصنعی است . فردی خود را اصلاح طلب می نامد اما در عمل اصولگرا...
[ ادامه مطلب ]

نظر و عقیده ام در مورد ولایت فقیه

اینجانب به صراحت میگویم که به عنوان یک اصلاح طلبی که معتقد به نظام و قانون اساسی است اعتقاد قلبی و التزام عملی به رهبری و ولایت فقیه دارم و معتقدم رهبری و ولایت فقیه مختص و منحصر به جریان...
[ ادامه مطلب ]