ویژه

مردم با وجود مشکلات پشتیبان نظام هستند

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ مردم با وجود مشکلات پشتیبان نظام هستند نظام جمهوری اسلامی ریشه در مردم دارد و برآمده از متن مردم است نظامی برخواسته از آرمانها و مطالبات مردم که دارای دوبال جمهوریت و اسلامیت و نماد...
[ ادامه مطلب ]

نظر و عقیده ام در مورد ولایت فقیه

اینجانب به صراحت میگویم که به عنوان یک اصلاح طلبی که معتقد به نظام و قانون اساسی است اعتقاد قلبی و التزام عملی به رهبری و ولایت فقیه دارم و معتقدم رهبری و ولایت فقیه مختص و منحصر به جریان...
[ ادامه مطلب ]