۱۳۹۵

دسته بندی های کاذب یا برنامه محور ؟

✍ دسته بندی های کاذب یا برنامه محور؟ دسته بندی های رایج در فضای سیاسی کشور بیشتر از آنکه مبنایی و برنامه محور باشد کاذب و تصنعی است . فردی خود را اصلاح طلب می نامد اما در عمل اصولگرا...
[ ادامه مطلب ]

حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت

✍ حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت بعداز اتفاقات ۸۸ و برخوردهای امنیتی با برخی فعالین اصلاح طلب و تعطیلی برخی احزاب اصلاح طلب , محدودیت ها و فشارهای وارده باعث بوجود امدن فضای سرد و کم امیدی...
[ ادامه مطلب ]

آشتی ملی یا گفتگو با حفظ هویت؟

آشتی ملی یا گفتگو با حفظ هویت؟ آشتی ملی زمانی موضوعیت می یابد که قهر و خصومت ملی وجود داشته باشد و در بین مردم , گروهها , احزاب و طبقات اجتماعی سیاسی شکاف , قهر و خصومتی باشد ویا...
[ ادامه مطلب ]

آسیب شناسی احزاب

آسیب شناسی احزاب در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی تاسیس و فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده اما نگاه حرفه ای و تخصصی به احزاب دیده نمی شود. هرچند حکمرانی حزبی و نظام انتخاباتی حزبی بصورت اصولی پیش...
[ ادامه مطلب ]

سعید نورمحمدی نماد جوان اصلاح طلب ایرانی

سعید نورمحمدی نماد جوان اصلاح طلب ایرانی سعید متولد دهه شصت از تربت جام خراسان رضوی که از دوران دانش آموزی وارد سیاست شد و در جبهه مشارکت استعداد توانایی های خاص خودش را نشان داد و چنان محبوب و...
[ ادامه مطلب ]

اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی

اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی اصلاح طلبی یعنی ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ , اقتصادی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﻡ.‏ اصلاحاتی...
[ ادامه مطلب ]

ندای ایرانیان و نقش آفرینی سیاسی

ندای ایرانیان و نقش آفرینی سیاسی حزب ندای ایرانیان یکی از احزاب نوپا و جوان با خط و مشی اصلاح طلبی در سپهر سیاست که اصلاحات گام به گام , تعامل و مدارا و توسعه پایدار از شعارهای شاخص این...
[ ادامه مطلب ]

گفتمان ندای ایرانیان

گفتمان ندای ایرانیان در این مطلب میخواهیم به موضوعاتی مانند؛ تاریخچه اصلاحات, تعریف اصلاحات, شاخصه ها و هویت اصلاح طلبی ، گفتمان ندای ایرانیان و اصلاحات بصورت مختصر اشاراتی داشته باشیم تاریخچه :اگر بخواهیم نگاهی فراگیر و کلی داشته باشیم...
[ ادامه مطلب ]

تصویرهایی از پیام رهبر معظم انقلاب

جنبش دانشجویی و دولت

جنبش دانشجویی و دولت جنبش دانشجویی در ایران همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و نقش مهمی در تحولات سیاسی , اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی کشور در تاریخچه خودش داشته در عرصه روشنفکری و مطالبه گری همچنان حرف اول...
[ ادامه مطلب ]

ندای ایرانیان حزبی جوان و آینده دار

ندای ایرانیان , حزبی جوان و آینده دار حزب ندای ایرانیان در دومین سال فعالیت رسمی اش با توجه به تجربیاتی که دراین مدت داشته و با در نظر گرفتن شرایط روز می تواند چشم انداز روشنی داشته باشد و...
[ ادامه مطلب ]

عکس شخصی rahimfar

حزب ندای ایرانیان , باید ها و نبایدها

ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ , ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ , ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ,...
[ ادامه مطلب ]