احزاب لازمه پیشرفت و دموکراسی

حزب به گروهی از مردم گفته می شود که دارای منافع مشترکی به لحاظ اقتصادی , اجتماعی , سیاسی هستنددرچارچوب…

تفاوت های حزب ندای ایرانیان با دیگر احزاب اصلاح طلب

تفاوت های حزب ندای ایرانیان با دیگر احزاب اصلاح طلب حزب ندای ایرانیان که اعضای هیات موسس اش روزگاری از…

شخص گرایی و شخص محوری , آفت سیاست و سیاست ورزی

ایسم گرایی , شخص گرایی و قرار دادن شخص به عنوان معیار شناخت و یا مقبولیت توسط فعالین , جریانهای…

اولین بیانیه راهبردی حزب ندای ایرانیان

به نام خدا اکنون که فعالیت جمعی از نیروهای هم فکر و کوشا در عرصه سیاست ایران در قالب حزب…