مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید دولت و جناح های سیاسی سرگرم دعواهای سیاسی و…

سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است دونالد ترامپ ریس جمهور ایالات…

نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در چند سال اخیر گاها زمزمه هایی…