پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است در حالیکه آمریکا , اسراییل و عربستان و…