سعید نورمحمدی نماد جوان اصلاح طلب ایرانی

سعید نورمحمدی نماد جوان اصلاح طلب ایرانی
سعید متولد دهه شصت از تربت جام خراسان رضوی که از دوران دانش آموزی وارد سیاست شد و در جبهه مشارکت استعداد توانایی های خاص خودش را نشان داد و چنان محبوب و مورد اعتماد اصلاح طلبان شد که به حلقه مشاورین ریس دولت اصلاحات پیوست و این جوان مدنی , روشنفکر , آزادیخواه و دموکراسی خواه از تاثیر گذارترین جوانان اصلاح طلب ایران با شور و شعورش همواره مدافع ارزشها و مبانی راستین نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.
سعید فردی تشکیلاتی و اهل اندیشه و قلم که به خرد جمعی و کار گروهی اهمیت خاصی می دهد . دارای روحیه ای انتقاد پذیر و مشورت پذیر است , سیاستمداری با اخلاق و دارای توانمندی خاص که می تواند نقش پررنگ تری در سپهر سیاست ایران داشته باشد. این جوان ایرانی نماد جوان اصلاح طلب و دارای سابقه اصلاح طلبی درخشانی میباشد و در کار تشکیلاتی و انسجام جوانان اصلاح طلب نشان داده که دارای مهارت و توانایی و خلاقیت بوده .
سعید در جوانان اصلاح طلب شوق و نشاط سیاسی ایجاد کرده و توانسته بسیاری از جوانان ایران زمین را به سرنوشت کشورشان امیدوار و فعال کند تا مشارکت و حضور بیشتر و مفیدتری در سیاست ورزی داشته باشند .
ایران و ایرانی به سعید و سعیدها نیاز دارد و افتخار میکند . باید بیشتر از گذشته به چنین سرمایه هایی توجه کرد بها و اهمیت داد تا فردایی بهتر را رقم بزنیم.
علی اکبر رحیم فر
عضو حزب ندای ایرانیان