rahimfar.ir

سعید نورمحمدی نماد جوان اصلاح طلب ایرانی
سعید متولد دهه شصت از تربت جام خراسان رضوی که از دوران دانش آموزی وارد سیاست شد و در جبهه مشارکت استعداد توانایی های خاص خودش را نشان داد و چنان محبوب و مورد اعتماد اصلاح طلبان شد که به حلقه مشاورین ریس دولت اصلاحات پیوست و این جوان مدنی , روشنفکر , آزادیخواه و دموکراسی خواه از تاثیر گذارترین جوانان اصلاح طلب ایران با شور و شعورش همواره مدافع ارزشها و مبانی راستین نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.
سعید فردی تشکیلاتی و اهل اندیشه و قلم که به خرد جمعی و کار گروهی اهمیت خاصی می دهد . دارای روحیه ای انتقاد پذیر و مشورت پذیر است , سیاستمداری با اخلاق و دارای توانمندی خاص که می تواند نقش پررنگ تری در سپهر سیاست ایران داشته باشد. این جوان ایرانی نماد جوان اصلاح طلب و دارای سابقه اصلاح طلبی درخشانی میباشد و در کار تشکیلاتی و انسجام جوانان اصلاح طلب نشان داده که دارای مهارت و توانایی و خلاقیت بوده .
سعید در جوانان اصلاح طلب شوق و نشاط سیاسی ایجاد کرده و توانسته بسیاری از جوانان ایران زمین را به سرنوشت کشورشان امیدوار و فعال کند تا مشارکت و حضور بیشتر و مفیدتری در سیاست ورزی داشته باشند .
ایران و ایرانی به سعید و سعیدها نیاز دارد و افتخار میکند . باید بیشتر از گذشته به چنین سرمایه هایی توجه کرد بها و اهمیت داد تا فردایی بهتر را رقم بزنیم.
علی اکبر رحیم فر
عضو حزب ندای ایرانیان

نظرات بسته است.