حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت

✍ حزب ندای ایرانیان , اصلاح طلبان و حاکمیت

بعداز اتفاقات ۸۸ و برخوردهای امنیتی با برخی فعالین اصلاح طلب و تعطیلی برخی احزاب اصلاح طلب , محدودیت ها و فشارهای وارده باعث بوجود امدن فضای سرد و کم امیدی بین اصلاح طلبان بخصوص برای کار تشکیلاتی و فعالیت حزبی شده بود. تعدادی از جوانان اصلاح طلب که از فعالین تشکلها و احزاب اصلاح طلب بودند به این نتیجه رسیدند که با تشکیل حزب ندای ایرانیان روح و امید تازه ای در کالبد جریان اصلاح طلبان ایجاد کنند و نشاط و پویایی را به فضای سیاسی بازگردانند. این حزب از طرفی از سوی برخی اصلاح طلبان مورد هجمه و انتقاد قرار گرفتند که ساخته حاکمیت و برای انشقاق آمده اند و از سویی دیگر از طرف برخی اصولگرایان متهم به بدل احزاب تعطیل شده اصلاح طلب شدند. اما حزب ندای ایرانیان از ابتدای فعالیتش تاکنون با همکاری و همسویی با جریان اصلاح طلبان ثابت کرد که اتهامات و انتقادات وارده از سوی برخی اصلاح طلبان بی اساس بوده . با تشکیل و موجودیت احزاب جدید مانند حزب اتحاد ملت و …. فعالین احزاب تعطیل شده اصلاح طلب در قالب تشکل های جدید فعالیت حزبی و تشکیلاتی خودشان را ادامه دادند. در انتخابات سال ۹۴ تمامی اعضای حزب ندا به غیراز یک نفر در یک شهرستان همگی رد صلاحیت شدند و تاکنون توسط حاکمیت و همچنین دولت توجهی به این جوانان به عنوان حزب ندای ایرانیان نشده , این درحالی میباشد که بسیاری از اعضای سایر احزاب اصلاح طلب یا در انتخابات تایید صلاحیت و یا در مجموعه دولت بکار گرفته شده اند و حتی گاها مشاهده میشود که دستگاههای امنیتی آن نگاه مثبتی که به سایر اعضای احزاب اصلاح طلب دارند به اعضای حزب ندای ایرانیان ندارند. با توجه به فعالیت خالصانه اصلاح طلبی , دلسوز و وفادار بودن به نظام , جوان و دارای انگیزه بودن , پتانسیل و ظرفیت مجموعه ندای ایرانیان این انتظار میرود که هم مجموعه اصلاح طلبان به اعضای حزب ندا اهمیت و بهای بیشتری در تصمیم سازی ها بدهند و هم دولت در بدنه دولت از این جوانان استفاده کند و هم حاکمیت اعتماد و نگاه مثبت تری نسبت به این جوانان داشته باشند .
علی اکبر رحیم فر