اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

بین اصلاح طلبی و اصلاح طلبان تفاوت زیاد است به تجربه ثابت شده که عملکرد برخی اصلاح طلبان هیچ سنخیتی با گفتمان و مرام اصلاح طلبی ندارند و مولفه ها و ویژگی هایی که در گفتمان اصلاح طلبی وجود دارد را توجهی نمیکنند و صرفا توجیه و تفسیر و به شعار و ادعا روی می آورند . همیشه در حال نفی و سلب بدون اینکه بدانند و بگویند چه میخواهند و چگونه؟ از اندیشه و خردجمعی و تحزب میگویند به شخص محوری و قبیله گرایی و محفل روی می اورند , افرادی را که روزی تخریب میکردند روزی دیگر ستایش میکنند , از جوانگرایی میگویند اما عمل نمیکنند , تا وقتی که به قدرت میرسند همه چیز را خوب میدانند و هر وقت از قدرت رانده میشوند همه چیز بد و سیاه است . اعتراض به وضع موجود لازمه اصلاح طلبیست اما کافی نیست و اگر اینطور باشد که کسانی را که اصولگرا مینامیم نیز به وضع موجد و عملکرد دولت معترض هستند و به قدرت رسیدن نیز لازمه پیشبرد اصلاح طلبی است اما صرف به قدرت رسیدن و یا به اسم اصلاح طلب به پست رسیدن کمکی به اصلاح طلبی و پیشبرد اهداف ان نمیکند زیرا خیلی افراد به اسم اصلاح طلب بودن در پست ها و مقام هایی هستند اما در عمل بدتر از اصولگرایان عمل میکنند و هیچ کار مفیدی برای مردم نمیکنند . در زمان انتخابات کاندیداهای اصولگرایان را تخریب و منفی و سیاه جلوه دادند اما بعد از انتخابات از عملکرد انها در پست هایشان تقدیر و تجلیل کردند و در انتصابات از بازنشسته ها و یا همان اصولگرایان سابق استفاده کردند . اصلاح طلبی را در ژن و اقازادگی و پدرخواندگی و قوم گرایی خلاصه کردند . رانت , فساد , گرانی , تورم , بیکاری و فقر همچنان پابرجاست و اصلاح طلبان دارند کاری میکنند که مردم عادی میگویند خدا بیامرزد پدر احمدی نژاد را که حداقل عده ای را صاحب مسکن و عده ای را با تبدیل وضعیت و یا استخدام از فقر مطلق نجات داد . امسال سال اقدام و عمل و تولید و اشتغال نامگذاری شده اما در زندگی مردم و در عمل هیچ تغییر و بهبود خاصی مشاهده نمی شود . ریس جمهور و وزیر و استاندار و مدیرکل و ریس اداره جات هم افرادی هستند که اگر ریسی یا قالیباف هم ریس جمهور میشد اکثرا همین افراد را بکار میگرفت ولی فرقش در این بود شاید اشتغال صورت میگرفت و همچنین اصلاح طلبی رو به استحاله و بدنامی نمیرفت . متاسفانه در دولت سمت ها و پست ها فقط بین افراد خاصی توزیع میشود از این وزارت به وزارتی دیگر از این استانداری به استانداری دیگر و از این نهاد و اداره به نهاد و اداره ای دیگر و دایره و دور باطلی همواره وجود دارد و جوانها هم جوانی و نسلی سوخته شده تبدیل شده اند که فقط برای انتخابات بسراغ انها میروند . مردم و مشکلاتشان نباید فراموش شود و باید به مطالبات انها توجه کرد , اصلاح طلبی به توسعه و پیشرفت و رفاه و امنیت و داشتن برنامه و راهکار و مسولیت پذیری و پاسخگویی و نقد و نظارت و شفافیت است .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست