نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

در چند سال اخیر گاها زمزمه هایی شنیده میشود مبنی بر اینکه عده ای در تلاشند تا نظام فعلی یعنی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را تبدیل به نظام پارلمانی کنند و هر بار بعداز نقد و انتقادات رسانه ای دوباره به فراموشی سپرده میشود و تابحال اراده جدی در این زمینه دیده نشده و باید دید در اینده چه رویداد و یا تحولاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت . در شرایط فعلی هم احزاب ضعیف هستند و هم افرادی که ریس جمهور میشوند غیر حزبی و بصورت فردی عمل میکنند و هم در مدیریت های اجرایی و پست ها نمایندگان مجلس نفوذ و نقش ویژه ای دارند بگونه ای که هر کدام از وزرا امتیازات خاصی برای نمایندگان قایلند و در استانها هم نمایندگان عملا همه کاره دولتند از ابدارچی اداره جات دولتی تا استاندارها همه با نظر و نفوذ نمایندگان انتخاب میشوند با این تفاوت که موقع منافع و پست و منصب ها نمایندگان همه کاره اند اما موقع مسولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل ناکارامدی ها و بحران ها و مشکلات فقط مجموعه دولت مورد نقد و انتقاد قرار میگیرد و در این مواقع سخن از تفکیک قوا و وظایف اختصاصی میشود . از سویی احزاب عملکرد و فعالیت حزبی حرفه ای ندارند و در هنگام انتخابات ریاست جمهوری با فعالیت جناحی و شورایی تحت نفوذ محفل ها و افراد خاص انحصارطلب و قیم مابانه از کاندیدی حمایت میکنند که احزاب را و مردم را فقط برای رای جمع کردن میخواهند و تا ریس جمهور میشوند میگویند حزبی و جناحی نیستیم و در مقابل عملکرد ضعیف و ناکارامدی هایش نه مسولیت پذیر است و نه پاسخگو .
همچنین شعارها و وعده های انتخاباتی به فراموشی سپرده میشود و هیچ نظارت و یا نقد و ارزیابی از برنامه ها و رویکردهایش نیست , احزاب نیز در مقابل انتخاب و حمایتشان از ریس جمهور نه تنها پاسخگو نیستند بلکه تا انتخابات بعدی به کما میروند و عملا مدیریت های اجرایی کشور یا بدست افراد خاص و بانفوذ می افتد و یا با نظرات و نفوذ نمایندگان مجلس هدایت و اداره میشود بنوعی سیستم مافیایی سیاسی وجود دارد که غیر شفاف و پرده در پرده است. اگر احزابی حرفه ای و واقعی داشتیم و شفافیت و پاسخگویی وجود داشت فرقی نداشت که نظام پارلمانی باشد و یا نیمه ریاستی نیمه پارلمانی و یا ریاستی باشد اما حالا که مجلس و نمایندگان بدون هر دردسری همه کاره دولت و عملا و غیر شفاف و غیر اشکار مدیریت های اجرایی دولتی را هدایت و تعیین تکلیف میکنند پس چه بهتر که همان نظام پارلمانی ایجاد شود تا حداقل در مقابل مشکلات و ناکارامدی ها پاسخگو باشند و مرجع مشخصی برای رجوع مردم برای حل مشکلات و پیگیری مطالباتشان باشد و همچنین سببی شود تا احزاب به خود ایند و به فعالیت حزبی واقعی و حرفه ای بپردازند و بیشتر از این شاهد کاریکاتور حزبی در کشور نباشیم و گامی باشد در تقویت دموکراسی خواهی و مطالبه گری.
@arahimfar
✅ یادداشتهای کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست