سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

دونالد ترامپ ریس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنانی عجیب و توهم انگیز خود را در کنار مردم ایران دانست و به برجام و نظام حملات و انتقادات تند و تهدید امیزی داشت سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران و نداشتن درک کافی از واقعییات ایران است و صرفا براساس خود برتر پنداری و در راستای منافع اسراییل و عربستان بوده و برای روحیه دادن به عده ای خود فروخته و عوامل ورشکسته سیاسی داخلی که آلت دست بیگانگانند میباشد و نه ارزش سیاسی و نه ارزش حقوقی و نه ارزش بین المللی و یا داخلی دارد و مردم ایران و نظام برامده از مردم و مورد حمایت مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی با اقتدار و اراده محکمتر به پیشبرد اهداف خود ادامه خواهد داد و هیچ خللی در همدلی و همبستگی ملت ایران بوجود نخواهد امد . هر چند که عملا جرات لغو برجام را ندارد اما حتی در صورت لغو برجام باز هم ایران همچنان مقتدر و شجاعانه تر در مقابل تهدیدات و تحریم های احتمالی خواهد ایستاد , سخنان ترامپ ثابت کرد که امریکا قابل اعتماد نیست و نباید به انها خوشبین بود . سپاه فرزند ملت ایران و از مردم ایران است و مرزبندی های کاذب و خیالی ترامپ ذره ای از محبوبیت و اقتدار سپاه نخواهد کاست و همواره مثل سابق مردم ایران با جان و دل از نظام و ارکان انها حمایت و دفاع خواهند کرد و همدلی و اتحاد مردم بیشتر از گذشته خواهد بود . بهتر است دولت بجای تمرکز و توجه بیش از حد به برجام پرهیز کند و ضمن اتخاذ سیاستها و رویکردهای مناسب بین الملی به تولید , اشتغال و مشکلات داخلی توجه ویژه بکند و برای حل مشکلات مردم و بخصوص جوانان اقدامات عملی و ویژه انجام دهد و تهدیدات واقعی از ناکارامدی و عدم توجه ویژه به مشکلات معیشتی مردم است .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست