مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید

دولت و جناح های سیاسی سرگرم دعواهای سیاسی و افکار عمومی هر روز درگیر یک بحث فرعی و اگر به تیتر اخبار رسانه ها و مواضع دولت و جناح های سیاسی کشور دقت کنیم خبری از تولید و اشتغال و رفع بیکاری و فقر و گرانی نیست . نقد و انتقادات متمرکز بر روی اشخاص و سمت هاست و نه به برنامه ها توجهی میشود و نه نقد و انتقاد منصفانه و کارشناسانه ای که حاوی پیشنهاد و راهکار باشد . هجمه ها و انتقادات بصورت هدفدار و برنامه ریز شده نهادها و ارکان نظام را نشانه قرار گرفته و بیشتر از انکه در راستای حل مشکلات مردم باشد در جهت امتیازگیری ها و بهره برداری های سیاسی است , جالب اینجاست که در موضع گیری ها و حاضر جواب های سیاسی به برنامه ها و عملکردهای اقتصادی و اجرایی اشاره ای نمی شود , به دغدغه ها و مشکلات مردم اشاره ای نمی شود و در هیاهوها و جنجالهای سیاسی مشکلات و دغدغه های معیشتی مردم فراموش شده , هم دولت و هم فعالین سیاسی به هر چیزی حساس هستند به غیر از مشکلات اقتصادی کشور و سنسورها فقط برای سیاست و سیاست زدگی فعال هستند و اولویت ها بر روی اشخاص و سمت ها و امتیازها و برخوردها و زدوبندهای سیاسی متمرکز شده . نمایندگان مجلس و مسولان دولتی بیشتر در نقش خبرنگار و رسانه و فعال مجازی ظاهر میشوند و خبری از طرح ها و لوایح برای حل مشکلات اقتصادی مردم نیست .
مردم میخواهند تغییرات مثبت و ملموس در زندگی انها رخ دهد و اگر قرار باشد که مشکلات مردم حل نشود و حتی افزوده هم شود پس چه فرقی دارد که مسولی اصلاح طلب باشد یا اصولگرا یا اینکه ریس جمهور و یا نماینده مجلس و نماینده شورا چه شخصی و از چه جناحی باشد . باید برای تولید و اشتغال کمیته نظارتی تشکیل شود و هر ماه گزارشی از عملکرد مسولان و دستگاههای مربوطه به مردم و افکار عمومی داده شود , همچنین احزاب و جناح های سیاسی باید کمیته ها و شوراهای نظارتی داشته باشند تا بر منتخبین خودشان نظارت و پیگیری داشته باشند که تا چه حد به برنامه ها و سیاستهای مورد نظرشان و شعارها و وعده ها پایبند بوده اند . همچنین بصورت مستمر و مداوم باید احزاب و گروههای سیاسی دغدغه ها و مطالبات مردم را رصد , شناسایی و اولویت بندی کنند و برنامه ریزی و کارشناسی کنند تا بتوانند در کنار نقد و انتقادات , پیشنهادات و راهکارهای سازنده داشته باشتند و همواره پیگیر مطالبات مردم باشند .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست