اصلاح طلبان نباید مردم را فراموش کنند

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ اصلاح طلبان نباید مردم را فراموش کنند

دولت ومجموعه اعتدالیون از انجایی که دیگر به رای مردم نیازی ندارند و با استفاده از اصلاح طلبان توانسته اند به قدرت برسند و هرآنچه نیاز داشتند را بدست آورده اند برایشان مهم نیست مردم چه دغدغه ها و نگرانی هایی دارند و بخوبی میدانند که ناکارامدی و کم کاری های دولت بیشتر از انچه که متوجه دولت باشد به حساب اصلاحات و اصلاح طلبان نوشته خواهد شد و همچنین اهداف بلند مدت و یا تدریجی مورد نظر اصلاح طلبان نیز برای مردم اهمیتی ندارد و آنچه که برای مردم مهم است معیشت , اشتغال , تولید , و بهبود شرایط روزمره زندگی است . بنابراین در کنار آرمانگرایی باید اصلاح طلبان واقع گرا باشند و بدانند که به خطر افتادن پایگاه مردمی و اجتماعی چه پیامدهای ناگواری را برایشان رقم خواهد زد و هر گونه بی توجهی به مطالبات و مشکلات اقتصادی روزمره مردم باعث فاصله بیشتر بین مردم و اصلاح طلبان خواهد شد و حتی در بدنه اصلاحات جوانان سرخورده و نا امید خواهند شد.
اصلاح طلبی , دموکراسی خواهی و تحول خواهی باید در جهت رفاه مردم باشد و الا زیبایی ها و جذابیت های خاص خودش را از دست میدهد و به امری مذموم و غیر قابل قبول تبدیل خواهد شد که تداعی کننده پوپولیسم و دماگوژی در قالب واژه ها و جملات و شعارهای به ظاهر زیبا خواهد بود , بنابراین برای پیشبرد اصلاحات واقعی و پویا نگه داشتن جریان اصلاحات باید به مردم بیشتر از قدرت و شهرت توجه کرد و هرگونه کندروی و تندروی باعث آسیب های جدی به جریان اصلاحات خواهد شد و اصلاح طلبان نباید مردم را فراموش کنند حتی اگر دولتمردان بخواهند مردم را فراموش کنند , زیرا این اصلاح طلبان هستند که بیش از هر چیز دیگری به مردم نیاز دارند.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست