دیپلماسی مقاومت در راستای تقویت امنیت ملی

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ دیپلماسی مقاومت در راستای تقویت امنیت ملی

سیاست های و اقدامات منطقه ای و بین المللی ایران در قالب دیپلماسی مقاومت ضمن اینکه دفاع از مظلومان در مقابل ظالمین است در راستای تقویت امنیت ملی کشور نیز میباشد و هرگونه تضعیف و یا زیر سوال بردن دستاوردها و اقدامات و تاثیرگذاری های دیپلماسی مقاومت به نوعی تضعیف و زیر سوال بردن امنیت ملی کشور است . در حالیکه سه ضلع مثلث شوم امریکا و اسراییل و عربستان از هیچ کوششی برای تضعیف قدرت و نفوذ و امنیت ایران دریغ نمیکنند همنوایی داخلی با مواضع دشمنان قابل توجیه نیست و در شرایط فعلی کوتاه آمدن از دیپلماسی مقاومت و تنها گذاشتن گروههای مقاومت باعث کاهش قدرت و نفوذ ایران در منطقه خواهد شد و آمریکا و اسراییل و عربستان گستاخ تر خواهند شد و در نهایت امنیت ملی را به خطر خواهند انداخت . شکست های پی درپی استراتژی ها عربستان و اسراییل در منطقه و شکست حاکمیت داعش و نفوذ و تاثیرگذاری ایران در منطقه و معادلات بین المللی در نتیجه دیپلماسی مقاومت است , کمک های مستشاری و حمایت های معنوی و سیاسی لازمه تقویت و گسترش دیپلماسی مقاومت است و برای حفظ و ثبات امنیت ملی و در راستای سیاستهای حمایت از مظلومین و جهان اسلام باید از گروههای مقاومت حمایت کنیم , کسانی که امروز سفارتشان را به بیت المقدس انتقال میدهند اگر بتوانند مقاومت را تضعیف کنند و یا نفوذ و تاثیرگذاری ایران در منطقه را تضعیف کنند برای آسیب زدن به امنیت ملی ایران و یا سرنگونی جمهوری اسلامی هم از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد , کوتاه امدن از مواضع یا مذاکره و دست دراز کردن بسوی آمریکا یعنی گستاخی بیشتر آمریکا و برای نفوذ و دخالت و به خطر انداختن امنیت ملی و روحیه دادن و تقویت اسراییل و عربستان است و ساده لوحی است که فکر کنیم آمریکایی ها و مخصوصا امریکای ترامپی قابل اعتماد است. سپاه اگر در منطقه فعال و اقتدار و نفوذ دارد در راستای پاسداری از ارمانهای انقلاب و حفظ و ثبات امنیت ملی کشور است و در این راه هزینه ها و شهدایی را داده ایم که هرگز نباید دستاوردها و اهداف و ارمانهای مورد نظر را فراموش و یا بر روی انها معامله و مذاکره کنیم , همچنین انتظار نمیرود و نباید انتقاداتی را مطرح بکنیم که در راستا و همسویی با اهداف و خواسته ها و مواضع آمریکا و اسراییل و عربستان است .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست