ناامید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ نا امید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد

مدتی است که حرکتی خودجوش بوجود آمده و افرادی یا اعلام پشیمانی میکنند از رای دادن به روحانی و حمایت کردن از روحانی و عده ای نیز بدون اینکه اعلام پشیمانی کنند مطالبه محوری و انتقاد از عملکرد دولت را دنبال میکنند و این اعتراضات و انتقادات موجی را در جامعه ایجاد کرده و مخصوصا بدنه اصلاحات در ایجاد این موج نقش مهمی داشته و همین امر باعث شده که ژنرالهای اصلاح طلب و بخصوص حلقه تصمیمات پشت پرده اصلاح طلبی احساس خطر کنند و به میدان بیایند و بگویند که از رای دادن به روحانی و حمایت کردن روحانی پشیمان نیستیم و بر اساس تحلیل و تعقل به روحانی رای دادیم و از دولت تدبیر و امید حمایت کردیم والان هم نا امید نیستیم و مطالبه محور و منتقد هستیم . تا اینجای قضییه به ظاهر حرفهای قشنگی است و برخی جوانان احساسی را تحریک میکند بگونه ای که میگویند ببینید فلانی تحلیلش اینه که نا امید و پشیمان نیستیم پس ما هم باید مقلد سیاسی انها باشیم و مانند سرباز هرچه گفتند گوش کنیم و تحلیل و تفکر از انها و اطاعت و اجرا از ما باشد . نمیدانم این دیگه چه نوع سیاست ورزی و اصلاح طلبیه که نوچه پروری و تقلید کورکورانه است. لازم نیست پشیمان باشید و لازم نیست ناامید باشید اما لازم است همانگونه که در شعار و ادعا میگویید مطالبه محور و منتقد هستیم همانگونه هم در عمل مطالبه محور و منتقد باشید و در کنار حمایت از دولت نسبت به ضعف ها و ناکارامدی ها و اشتباهات دولت نیز فعال و منتقد باشید و در ضمن انتقاد منصفانه راهکار و راه حل مناسب نیز ارایه کنید . اما متاسفانه حساسیت و انتقادی نسبت به دولت در میان سران اصلاح طلب دیده نمی شود و فقط نسبت به منقدین دولت حساس هستند و برعلیه انها واکنش نشان میدهند . نه تنها افراد شاخص اصلاح طلب بلکه احزاب اصلاح طلب هم در مقابل حمایتشان از روحانی پاسخگو نیستند و فقط ژست نا امید نیستم و منتقد و مطالبه محور را میگیرند و در عمل هیچ گونه مطالبه محوری و یا انتقادی نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید دیده نمی شود .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست