توهم دسیسه چینی برای فرار از پاسخگویی

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ توهم دسیسه چینی برای فرار از پاسخگویی

ضعف عملکرد و بی تدبیری در مدیریت اجرایی کشور و ناکارامدی سیاست های اقتصادی دولت باعث شده مردم و فعالین سیاسی نسبت به دولت تدبیر و امید انتقاد هایی داشته باشند و از اینکه وعده ها و شعارها عملی نشده و تحقق نیافته اند ناراحت و معترض باشند . مردم هنگام انتخابات به وظیفه خود عمل کردند و با مشارکت گسترده به امید ها و انتظاراتی به دولت روحانی دوباره رای دادند و مسولین دولتی بجای حل مشکلات مردم و رفع دغدغه های معیشتی مردم به ایفای نقش رسانه ها میپردازند و صرفا از مشکلات میگویند و بدنبال گفتار درمانی هستند غافل از اینکه مخاطب و مسول حل مشکلات دولت و مسولین دولتی میباشد و بگونه ای در تریبونها سخن میگویند و از فقر و گرانی و بیکاری و فساد سخن میگویند اینگاری که مردم باعث و بانی این مشکلات و یا مسول حل این مشکلات هستند. همچنین سران اصلاح طلب و بخصوص ریس دولت اصلاحات بجای اینکه پاسخگوی تکرار میکنم هایش و حمایت بی چون چرایشان از دولت روحانی باشند منتقدین را دسیسه چین معرفی نموده و توهماتی را که منتسب به احمدی نژاد و کیهان میکرد خود دچار انها شده و این گمان پیش میاد که نکنه همه ان اتهامات به اصولگرایان نیز ناشی از این جنس توهمات بوده و در راستای راهبرد ایجاد ترس و تخریب باشد , ای به اصطلاح سران اصلاحات ما نه احمدی نژادی هستیم و نه کیهانی و نه پایداری , بلکه ما مردم هستیم ما جوانان اصلاح طلب هستیم ما بدنه اصلاحات هستیم ما همان پوستر چسپان ها و همان حامیان و رای دهندگان و رای جمع کنان شما هستیم که دغدغه اصلاحات واقعی را داریم , که دغدغه حل مشکلات مردم را داریم , که دغدغه رفع فقر و بیکاری و گرانی را داریم , همان جوانانی هستیم که در تامین اساسی ترین و ضروری ترین مایحتاج زندگی دچار مشکل و ناتوانی اقتصادی هستیم , همان جوانانی که حتی یک کارگری ساده را بدون پارتی و آشنا بازی نمی توانیم بدست آوریم , همان جوانانی که اصلاحات را راه حل مشکلات میدانیم تا شرمنده زن و بچه هایمان نباشیم , همان مردمی هستیم که دوست نداریم و نمی خواهیم مجموعه دولت و حامیانشان با عملکرد ضعیف و ناکارامدشان سبب بدبینی به مجموعه نظام و حاکمیت را ایجاد کند , آقایان شرم کنید و کمی هم به مردم بیاندیشید مردم به شماها نیازی ندارند اما این شماها هستید که به این مردم نیاز دارید . چگونه است که قیمت ها براساس و به تناسب نرخ جهانی محاسبه میشه اما حقوق کارگر فقط سالیانه ده درصد افزایش میابد و انهم توسط پیمانکار با تبصره و ماده و دور زدن قانون در عمل کمتر از پنج درصد محاسبه میشود . چرا مسولیت پذیر و پاسخگو نیستید و اینکه مردم منتقد را دسیسه چین خطاب میکنید ؟ تا دیر نشده عینک بدبینی را بردارید و به واقعیات جامعه نگاه کنید و در عمل به شعارهای زنده باد مخالف من و آزادی و انتقاد پایبند باشید , بدانید که روح اصلاح طلبی در انتقاد و مطالبه گری است و گرنه چه فرقی میکند بین فردی که روزگاری منتقدین دولت را خس و خاشاک مینامید و فردی که الان منتقدین دولت را دسیسه چین خطاب میکند.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست