به جوانان اعتماد کنید

🇮🇷 پنجره سیاست
@arahimfar
✍ اعتماد به جوانان راه مبارزه با فساد و رانت

حلقه بسته مدیریتی کشور باعث شده که قدرت در دست افراد خاصی بصورت محدود و گردشی باشد و این دور باطل باعث ایجاد فساد و رانت و ژن برتر بشود و جوانان شایسته هموراه فقط برای فصول انتخابات مورد توجه قرار گیرند و بعد از هر انتخاباتی به فراموشی سپرده شوند و چهارسال چهارسال دلخوش به شعارهای انتخاباتی و امید های واهی که سرانجامی نا امید کننده داشته اند این امر مختص جناح خاصی نیست و این دسته بندی ها و جناح بندی های کاذب فقط ابزاری بوده برای حفظ قدرت و ثروت همین حلقه بسته مدیریتی از شهردار تا استاندار تا وزیر و نماینده و مجلس و ریس مجلس , فقط جاها عوض می شود از این سمت به ان سمت که مدیریت اجرایی کشور پیرسالار شده و اگر هم مواردی جوان بوده اقا زاده و رانتی و ژن برتر بوده و نه شایسته سالاری و یا تخصص و تعهد .
الان که قدرت در دست اصلاح طلبان است و نیاز به انتخاب شهردار برای پایتخت دارند بهتر است از جوانان بدنه اصلاحات که نه اقازاده اند و نه ژن برتر شهردار انتخاب شود تا حداقل روزنه امیدی شود برای تحقق و پیشبرد اصلاحات , تا شایستگی و لیاقت جوانان در میدان عمل ثابت شود , با اعتماد به جوانان می توان با فساد و رانت مبارزه کرد .
پیشنهاد میکنم احزاب اصلاح طلب هرکدام جوانانی را برای سمت شهردار به شورای شهر پیشنهاد کنند و این جوانان نیز برنامه ها و راهکارهای مدیریتی خویش را منتشر نمایند .
@arahimfar
✅ یادداشتهای کوتاه علی اکبر رحیم فر
🇮🇷 پنجره سیاست