سپاه خاری در چشم دشمنان داخلی وخارجی

🇮🇷 پنجره سیاست
@arahimfar
✍ سپاه خاری در چشم دشمنان داخلی و خارجی

اقدام خصمانه و نابخردانه دولت ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمانهای تروریستی نه تنها نقض حقوق بین الملل بلکه نقض حقوق بشر است , سپاه نیروی رسمی نظامی کشور که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و هم فرزند انقلاب است و هم پاسداران فرزندان ملت ایران که هویت مردم ایران است , سپاه پیشگام در دفاع از انقلاب و کشور است و ایران یعنی سپاه و سپاهی یعنی ایرانی .
تروریست اعلام کردن سپاه یعنی تروریست خطاب کردن ملت ایران و این خطای فاحش ترامپ نه تنها چیزی از ارزشهای سپاه کم نمی کند بلکه باعث محبوبیت بیشتر این نیروی رسمی نظامی مردمی کشور خواهد شد و همدلی و انسجام ملی را به ارمغان خواهد اورد . هر چند که این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و در واقع نشان از درماندگی و ضعف امریکایی ها را نشان میدهد , شاید انها این جنگ روانی را برای روحیه دادن به نوکران داخلی و خارجی بدانند اما قدم در راهی گذاشته اند که نتیجه اش ترس بیشتر و پریشانی روزافزون برای انها خواهد بود و نوکرانی که سعی در دوگانگی های دولت و سپاه , ملت و سپاه , ارتش و سپاه بودند خواب از چشمشان پریده خواهد شد و افکار منافقانه انها در نطفه خفه خواهد شد .
حمایت همه جانبه مردم و مسولان از سپاه پیام روشنی به امریکا و همپیمانانش خواهد بود که اگر بخواهند این تصمیم بی شرمانه را عملیاتی کنند پاسخ دندان شکن و قاطعی دریافت خواهند کرد که پشیمانی انها را در پی خواهد داشت.
سپاه نیروی انقلابی و آزادیخواه که نه تنها در کشور بلکه در منطقه نیز محبوب تر خواهد شد .

منهمیکسپاهیهستم

@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
🇮🇷 پنجره سیاست