دموکراسی وفرهنگ دموكراسی

اصولا دموكراسی و رابطه برابر بین انسان ها بدون رشد فردیت و شكل گیری شخصیت فردی میسر نیست. هم از این رو درجه رشد فردیت و شخصیت فردی یكی از اصلی ترین عوامل و زمینه های رشد فرهنگ دموكراسی بشمار می رود. دموکراسی فقط یک ساختار سیاسی صرف نیست بلکه یک حادثه و یا تحول فرهنگی است که باید مناسبات ، مفاهیم و معانی آن به شکل فرهنگ در توده مردم نهادینه شود دموکراسی یعنی همه چیز در درون واز طریق تعامل اجتماعی . یکی از عوامل تأثیرگذار بر ترویج دموکراسی موانع فرهنگی است که ریشه در باورهای قومی، ملی و تاریخی دارد. فرهنگ دموكراسي هنگامي در جامعه پا گرفته است كه اكثريت قابل ‌ملاحظه‌اي از افراد و گروه‌هاي اجتماعي و احزاب سياسي، حق موجوديت يكديگر و نیز اقليت‌هاي قومي و ديني و مسلكي را بدون هيچ قيد و شرطي به رسميت شناسند. اصل عدم برتري بالقوه ميان يكديگر را بپذيريد و بر اين اصل تفاهم و توافقي جدی داشته باشند و آن را ملاك عمل و اساس كارزار سياسي و اجتماعي خود قرار دهند. تثبیت مناسبات دموکراسي و استقرار نهادهاي دموکراتيک،نیاز به زمینه و بستر فرهنگ دموکراتيک دارد . مدارا،تحمل،گفتگو،همزیستی، توسعه سیاسی و… از مظاهر فرهنگ دموكراسی میباشند.  نقش و تاثیرگذاری روشنفکران، نهاد ها و جنبش های مدنی درتثبیت مناسبات فرهنگ دموکراسی در اذهان جامعه بسیار مهم و ضروری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *