دموکراسی وفرهنگ دموکراسی

اصولا دموکراسی و رابطه برابر بین انسان ها بدون رشد فردیت و شکل گیری شخصیت فردی میسر نیست. هم از این رو درجه رشد فردیت و شخصیت فردی یکی از اصلی ترین عوامل و زمینه های رشد فرهنگ دموکراسی بشمار می رود. دموکراسی فقط یک ساختار سیاسی صرف نیست بلکه یک حادثه و یا تحول فرهنگی است که باید مناسبات ، مفاهیم و معانی آن به شکل فرهنگ در توده مردم نهادینه شود دموکراسی یعنی همه چیز در درون واز طریق تعامل اجتماعی . یکی از عوامل تأثیرگذار بر ترویج دموکراسی موانع فرهنگی است که ریشه در باورهای قومی، ملی و تاریخی دارد. فرهنگ دموکراسی هنگامی در جامعه پا گرفته است که اکثریت قابل ‌ملاحظه‌ای از افراد و گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی، حق موجودیت یکدیگر و نیز اقلیت‌های قومی و دینی و مسلکی را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناسند. اصل عدم برتری بالقوه میان یکدیگر را بپذیرید و بر این اصل تفاهم و توافقی جدی داشته باشند و آن را ملاک عمل و اساس کارزار سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند. تثبیت مناسبات دموکراسی و استقرار نهادهای دموکراتیک،نیاز به زمینه و بستر فرهنگ دموکراتیک دارد . مدارا،تحمل،گفتگو،همزیستی، توسعه سیاسی و… از مظاهر فرهنگ دموکراسی میباشند.  نقش و تاثیرگذاری روشنفکران، نهاد ها و جنبش های مدنی درتثبیت مناسبات فرهنگ دموکراسی در اذهان جامعه بسیار مهم و ضروری می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *