rahimfar.ir

 

 

 

 

657512 orig زیبایی دست بافته های عشایر گمشده در پس سودجویی دلالان

 

 

۱ نظر

  1. همشهری گفت:

    زنانماواقعاازهمه هنرهای شرافتمندانه برخوردارند و یان پتانسیل را داشته ودارند که در جامعه پابه پای مردانمان کوچ کنند و دراین طبیعت زیباسلحشورانه زیست کنند.