پوشش محلی زنان كهگیلویه و بویراحمد

لباس محلی وسنتی زنان استان كهگیلویه و بویراحمد از سه بخش اصلی سرپوش، بالاتنه وپایین تنه تشكیل شده است كه مجموع این سه بخش، پوشش كاملی را برای زنان به همراه دارد.در پایین لباس های زنهای بویراحمدی شیار های بسیار زیبا و قیمتی دوخته می شود كه این در زمان هخامنشیان نیز رایج بوده است .لباس زنان از گرانترین پارچه ها تهیه شده و به صورت بسیار زیبا طراحی شده است سرپوش لباس محلي زنان کهگيلويه و بويراحمد، شامل يک پارچه روپوش يا همان روسري به نام مینااست. بر روي اين روپوش مينا نيز پارچه اي به نام چارقد يا لچکي قرار مي گيرد که در زبان فارسي همان سربند است. همچنين يک کلاه کوچک زير مينا قرار مي گيرد تا پوشش دهنده موهاي جلو سر زنان باشد و معمولا زيورآلات و وسايل تزيين سنتي و ظريف به آن متصل مي شود. بخش بالاتنه لباس محلي زنان استان کهگيلويه و بويراحمد، همان پيراهن يا جامه است که شامل يک پارچه دو متري مي باشد و از زير گردن تا کف پاي زنان را مي پوشاند. اين پيراهن ردا مانند، داراي آستين و سرآستين است. بخش پايين اين لباس ها دامن تنبان است که بيشترين حجم پارچه را در اين لباس سنتي در برمي گيرد