ایجاد تشکل های محلی نیاز مبرم استان

ایجاد تشکل های محلی نیاز مبرم استان برای توسعه وپیشرفت انجام کارگروهی خلاقیت های نهان و غیر فعال فردی را آشکار و فعال میسازد رشد فرهنگی و فکری افراد در کارهای منسجم وتشکیلاتی بسیار چشمگیر وسازنده خواهد بود.ایجاد تشکل های محلی نیاز مبرم استان برای توسعه و پیشرفت که تشکل های محلی میتوانند از طریق نظارت نقد وارائه راهکاری مناسب مردم و مسولان را یاری برسانند.نهادهای مدنی و مردمی با گرد هم امدن نیروهای خلاق فکری زمینه ساز پویایی و شکوفایی در اجتماع شوند.
ازاین جهت اعلام موجودیت مجمع دانش آموختگان توسعه و پیشرفت کهگیلویه وبویراحمد را به فال نیک گرفته و به مردم استان و همه اعضای آن تبریک وارزوی ماندگاری و فعال بودن این تشکل را دارم.

هرچند این مجمع را یک مجمع علمی و تخصصی اعلام نموده اند ولی با توجه به اهداف و نیات تشکیل دهندگان این مجمع اقدامی زیبا و نیازی بجا بود که اگر در سایر زمینه ها بخصوص احزاب سیاسی محلی. تشکل های سیاسی محلی و مستقل در استان بوجود آید خلاء های موجود را پر خواهد کرد .

در صورت وجود احزاب سیاسی محلی از پراکندگی این همه نیروهای نواندیش و روشنفکر کهگیلویه وبویراحمدی جلوگیری نموده و از فردیت به جمعی سازنده وفعال تبدیل خواهند شد. لیاقت مردم ما بیشتر از این است و ما شایستگی نشان دادن توانایی های زیادی را داریم که راه مناسبی برای ارائه و بروز انها وجود نداشته. راهی را که دوستان و هم استانی های عزیزمان در مجمع دانش اموختگان توسعه وپیشرفت در قالب کار علمی دران قدم برداشته اند میتواند

الگو ومشوق خوبی برای ایجاد تشکلهای سیاسی و احزاب محلی برای پیشرفت همه جانبه استان می باشد. اینجانب عضویت و یا ارتباطی با این مجمع ندارم و صرفا به عنوان یک کنشگر سیاسی اجتماعی وجود این تشکل و امثالهم را برای استان و کشور سازنده می دانم امید است که نهادهای مدنی در استان نهادینه و فرهنگ سازی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *