سیاست داخلی نیازمند توجه بیشتر

دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست خارجی کارنامه موفق وقابل تحسینی داشته . مذاکرات هسته ای , تشنج زدایی , اعتماد سازی ونشان دادن چهره ای صلح طلب از ایران در سطح بین المللی از فعالیت ها وتلاش های دولت حسن روحانی بوده. در عین حال که سعی نموده در سیاست داخلی اقداماتی را انجام دهد ولی متاسفانه به هر دلیل تاکنون موفقیتی در عرصه سیاست داخلی نداشته.پیش بینی می شود دولت تدبیر و امید منتظر انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده وبرای اینکار می تواند دلایلی داشته باشد ازجمله اینکه تا ان زمان فرصت کافی خواهد داشت تا عمده فعالیتهایش را درزمینه سیاست خارجی به سرانجامی برساند. وهمچنین اینکه طیف طرفداران دولت را پیروز انتخابات مجلس میداند ومنتظر به قدرت رسیدن انها می باشد زیرا هرگونه اقدام و فعالیتی درعرصه سیاست داخلی نیازمند حمایت از سوی نمایندگان مجلس ویا حداقل عدم سنگ اندازی وعدم مخالفت انها را دارد. به هرحال سیاست داخلی نیازمند توجه بیشتر دولت تدبیر وامید است.