شعری از حسین پناهی

بریده ای از شعر

 

زندگی

 

! زندگی،ای زندگی

 

عنکبوت سیری را می مانی

 

،که به یمن عادت دیرینه

 

! پروانه های بی دلیل را در نور وسوسه تور می کنی

 

زین روست به یقین

 

که آسمان و زمین

 

از غبار رنگ این همه بال رنگین است

 

و

 

!چه غمی دارد معصومیت این همه رنج نا هم آ هنگ

 

))))ازکتاب افلاطون کنار بخاری((((