شاخصه های هویت اصلاح طلبی

شاخصه های هویت اصلاح طلبی

اصلاح طلبی یعنی اصلاح امور – انجام تغییرات و ایجاد بهبود با نقد گذشته و شناخت درست از وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده ای بهتر.
در طول صد سال گذشته شاخصه هایی برای هویت اصلاح طلبی ارایه شده است. دفاع از عدالت -آزادی – استقلال و دفاع از حق مردم از نقاط برجسته ومشترک بیان شده در تعیین هویت اصلاح طلبی بوده.
شهید مطهری (ره) می فرمایند : اصلاح طلبی یک روحیه اسلامی است. هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است خواه یا ناخواه اصلاح طلب و لااقل طرفدار اصلاح طلبی است. زیرا اصلاح طلبی هم به عنوان یک شان پیامبری در قران مطرح است وهم مصداق امر به معروف و نهی از منکر که از ارکان تعلیمات اسلام است.
مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بیاناتی در زمینه اصلاحات و اصلاح طلبی داشته اند:
___ اصلاحات یک حقیقت ضروری و لازم است و باید در کشور ما انجام بگیرد.اصلاحات در کشور ما از سر اضطرار نیست جزء ذات هویت انقلابی و دینی نظام ماست….. اصلاحات یک فریضه است.
___ نقطه مقابل اصلاح طلب اصولگرا نیست نقطه مقابل اصلاح طلبی افساد است بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم اصول متین و متقی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته با اصلاح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو…. .
___ اصلاحات یعنی اینکه نقاط منفی و مثبت و منفی را فهرست کنیم و نقاط منفی را به نقاط مثبت تبدیل کنیم. این همان چیزی است که انقلاب قدم بلند آغازین آن را برداشت.این اصلاحات انقلابی است اصلاحات اسلامی است.
___ اگر مسولان کشور به پشتیبانی این مردم و به کمک این افکار عمومی بسیار مستعد و علاقه مند یک مبارزه خستگی ناپذیر را با عوامل انحطاط و عقب ماندگی شروع کنند هم موفق خواهند شد هم مردم را به هدفهای خودشان خواهند رساند… و اصلاحات به معنای واقعی اتفاق خواهد افتاد….آماج این مبارزه سه چیز است یکی فقر یکی فساد و یکی تبعیض اگر با فقر و فساد و تبعیض در کشور مبارزه شود اصلاحات به معنای حقیقی -اصلاحات انقلابی و اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد.
سید محمد خاتمی در تعریف اصلاحات و اصلاح طلبی می فرمایند:
_____ اصلاحات و اصلاح طلبی یعنی آزادیخواهی برای همگان – استقلال طلبی و پیشرفت جویی بر اساس فرهنگ و هویت تاریخی ملی.
___ اصلاح طلبی دارای اصول و هویتی روشن است :هویت آن عبارتست از اسلام خواهی – و بخصوص حاکمیت عدالت و اخلاق – وجمهوری خواهی -بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت مردم. اصلاح طلبی خود را در درون نظام تعریف می کند و گرچه اهل انتقاد است اما تعامل چه با حکومت و چه با جناح های مخالف را نیز مورد توجه قرار می دهد ولی تعامل به معنی توبه و دست برداشتن از هویت خود نیست. اگر احیانا گفته شود که از حق و رای مردم دفاع نشود و اگر ظلمی به مردم – دانشجو -استاد ویا هر قشری بشود – سکوت کنید- اگراین پذیرفته شود دیگر این هویت از بین رفته است. تعامل با حفظ هویت را باید مبنای عمل قرار دهیم و به رشد جامعه امیدوار باشیم.
با توجه به تعاریف فوق الذکر و واقعیت های موجود در کشور می توان جمع بندی کلی از شاخصه های هویت اصلاح طلبی داشته باشیم و اینکه شاخصه های هویت اصلاح طلبی عبارتند از: امر به معروف و نهی از منکر -مردم سالاری دینی -مبارزه با فقر و فساد و تبعیض -دفاع از استقلال و آزادی و پیشرفت -دفاع از حقوق مردم -مبارزه با ظلم و تحجر و استبداد -مقابله با انحصار طلبی و عوام فریبی -پرهیز از افراط گرایی و تندروی -دفاع از حق مظلوم و احترام به رای و اراده مردم.
با نقد گذشته و داشتن شناخت کافی از وضعیت حال برای آینده ای بهتر برنامه ریزی کنیم. با پایبندی به قانون از طریق قوانین و چارچوب داخل نظام از حق مردم دفاع کنیم. با انجام تغییرات و ایجاد بهبود مستمر به اصلاح امور کشور بپردازیم ونقاط منفی و مثبت را دریابیم تا بهتر بتوانیم روش ها و راهکارهای نوینی را برای اداره امور کشور بکار ببریم.
علی اکبر رحیم فر

منابع؛
سخنرانی رهبری در دیدار با کارگزاران و مسولان نظام ۱۹/۴/۷۹
سخنان رهبری در دیدار با دانشجویان کرمان ۱۹/۲/۸۴
سخنان رهبری در حرم امام رضا ع ۲/۱/۸۳
سخنان رهبری در جمع مردم اردبیل ۳/۵/۷۹

سخنان سید محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست شهریور۹۳

rahimfar.ir