دموکراسی مضاعف

«دموكراسي» واژه اي يوناني است كه از واژه دمو (به معني مردم ) و كراتوس (به معني حكومت ) است .» دموكراسي يكي از گونه هاي ممكن حكومت است كه در آن بر خلاف حكومت هاي پادشاهي و اشرافي كه حكومت در دست يك يا چند كس ، بلكه حكومت از آن همگان است يا به بيان دقيق تر ، اكثريت يا حكومت بوسيله مردم . در يك ساختار سياسي دموكراتيك حاكمان با آراء مردم به قدرت مي رسند و در واقع منشاء قدرت اند و با آراء مردم نيز از پلكان قدرت پايين مي آيند .جابه جايي حاكمان در قبال مردمي كه آنان را به قدرت رسانده اند اصلي از اصول دموكراسي مي باشد. در اين ساختار سياسي هر يك از افراد و احزاب و گروهها اين حق را دارند كه آراء و انديشه هاي خودشان را به اطلاع مردم برسانند جهت اين منظور هر گروه و حزبي تريبوني براي انتقال اهداف و آرمانها ي خود داشته باشند تا بدون سانسور همانطور كه خود مي خواهند آراء و افكار و طرح ها و برنامه هاي خود را از اعلام كنند.همچنين افراد و گروهها از حقوق اساسي شهروندي نظير آزادي بيان ، آزادي انتقاد ، مذهب و عقيده …… برخوردارند. . طبق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و دموکراتیک از حقوق مسلم ملتها می باشد. درجامعه ای که انتخابات باشد و مشارکت مردم نیزگسترده باشد واعضای جامعه به این احساس و نتیجه برسند که رای ونظرشان تاثیرگذار بوده و خواسته هایشان محقق شده در مشارکت ها و انتخابات بعدی استوار تر و امیدوارانه تر شرکت می کنند. انتخابات تنها رکن دموکراسی نیست ازادی بیان، ازادی سیاسی،ازادی قلم ،آزادی مطبوعات-،آزادی مذهب ،آزادی احزاب وتشکلها نیز از ارکان دموکراسی میباشند. دموکراسی خوب است وخوبترآنکه دموکراسی دموکراسی مضاعف باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *