اصلاحات و واقع گرایی

واژه اصلاحات در بر گیرنده خیلی از اندیشه‌ها، گرو‌ها و افرادی است که بطور مختلفی خواستار تغییراتی هستند. ولی آنچه که مورد نظر ما است جریان فعلی موسوم به اصلاح طلبی داخل حاکمیت است. واقع گرایی به معنی دوری ازآرمانگرایی نیست اما در ضمن آرمانگرا بودن باید واقع بین نیز باشیم بدین معنا که ما باید ببینیم بصورت کلی در کجا قرار داریم، چه می‌خواهیم و چه باید بکنیم. برای فعالین جریان اصلاح طلبی سه راه پیش رو می‌توان ترسیم کرد ۱- خارج از حاکمیت بودن و فعالیت برعلیه نظام ۲- سکوت و بی‌تفاوت بودن ۳- فعالیت در داخل حاکمیت و تلاش برای تقویت نظام با روش اصلاح طلبی.

با سیر کردن در آرمانگرایی و توجه کافی نکردن به واقعیات موجود کشور نمی‌ توان راه جایی ببریم وقتی می‌گوییم نظام را قبول داریم و می‌خواهیم در چارچوب نظام فعالیت بکنیم باید واقعیت‌ها را دید، شناخت و به آن‌ها توجه بکنیم. داشتن مرزبندی بین طرفداران نظام و مخالفین با نظام ابتدایی‌ترین اقدام ممکن است و در مقابل هجمه‌ها و جنجال‌های سیاسی هوشیارانه عمل کنیم تا در دام مخالفین نظام نیفتیم.

برای اصلاح طلبی داخل حاکمیت باید واقع بین باشیم و چارچوب، ارکان، ساختار، قوانین، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها، پتانسیل‌ها و خطوط قرمز نظام را بشناسیم.  با لجبازی سیاسی، جنجال و هیاهو، توجه نکردن به قانون و اخلاق نمی‌ توان سیاست ورزی کرد نمی‌توان به خواسته‌های مردم تحقق بخشید. اصلاح طلبی بهترین روش ممکن برای تغییرات تدریجی، مستمر وپایدار برای پیشرفت،  توسعه همه جانبه و تقویت نظام است.

برخی افراطیون سعی دارند اصلاحات و اصلاح طلبی را در مقابل با نظام قراردهند و یا توجیه وتفسیر کنند. در حالیکه اصلاح طلبان خودرا از نظام می‌دانند و ضمن تلاش برای تحقق خواسته‌های مشروع و به حق مردم به عزت و اقتدار نظام نیز می‌اندیشند. اهداف اصلی از اصلاحات در سایه ثبات نظام تحقق پیدا می‌کنند. اگر می‌خواهیم اصلاح طلب داخل نظام باشیم باید به بزرگان نظام، اهداف نظام و اصول نظام نیز احترام بگذاریم.

داشتن برنامه ریزی، انسجام، وحدت و همدلی می‌تواند اصلاحات و اصلاح طلبی را در مسیر موفقیت قرار دهد. استراتژی گفتگو و تعامل با حاکمیت با حفظ هویت اصلاح طلبی بهترین روش حفظ، پیشبرد و گسترش اصلاحات است. نباید انتظار داشته باشیم همه چیز آنگونه که می‌خواهیم باشد ولی می‌توان با سعی و کوشش در رسیدن به خواسته‌ها ی اصلاح طلبی امیدوار و فعال باشیم و با تغییرات تدریجی، مستمر و پایدار در مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه قدم برداریم .
علی اکبر رحیم فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *