نظر و عقیده ام در مورد ولایت فقیه

اینجانب به صراحت میگویم که به عنوان یک اصلاح طلبی که معتقد به نظام و قانون اساسی است اعتقاد قلبی و التزام عملی به رهبری و ولایت فقیه دارم و معتقدم رهبری و ولایت فقیه مختص و منحصر به جریان سیاسی و طیف خاصی نیست. علی اکبر رحیم فر ۱۳۹۳/۰۹/۲۹