قانون اساسی مبنا و محور فعالیت سیاسی

وقتی میگوییم قانون اساسی را قبول داریم یعنی اینکه تمامی اصول آن را قبول داریم شکل حکومت ایران طبق قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی می باشد. قانون اساسی بهترین و کامل ترین محور برای وحدت و همکاری همه نیروهای سیاسی اجتماعی در جهت توسعه و پیشرفت کشور است. وقتی می گوییم جمهوری اسلامی را قبول داریم یعنی اینکه همزمان هم خواستار و طرفدار جمهوریت باشیم و هم خواستار و طرفدار اسلامیت نباید به بهانه دفاع از جمهوریت , اسلامیت تضعیف شود و همچنین نباید به بهانه دفاع از اسلامیت , جمهوریت تضعیف شود. وقتی میگوییم قانون اساسی را قبول داریم یعنی اینکه رهبری و ولایت فقیه را هم قبول داریم . نمی شود که خود را مدافع قانون اساسی بدانیم ولی در جهت تضعیف رهبری قدم برداشت. از سخنان برخی افراد چنین برداشت می شود که هرچه از رهبری فاصله داشته باشی اصلاح طلب تر و همچنین برخی دیگر که می گویند هر چه از دموکراسی خواهی فاصله داشته باشی اصولگرا تر و به رهبر نزدیکتر است. این در حالی می باشد که واقعیت چیز دیگری است و این تندروی ها بر خلاف قانون اساسی است. چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی اصول و احکام اسلامی متناسب سازی و لحاظ شده در تمامی زمینه ها ی سیاسی , فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی با توسل به الگوهای اسلامی و احکام اسلامی می توان اسلامیت نظام را حفظ و تقویت کرد. . روح و هویت جمهوریت نظام در دموکراسی خواهی تجلی پیدا خواهد کرد. دموکراسی خواهی یعنی خواسته های مشروع مردم . یعنی تلاش در جهت دموکراسی , آزادی و عدالت. دموکراسی خواهی یعنی حاکمیت قانون واخلاق , حق آگاهی و دانستن , حق شهروندی , آزادی بیان و عقیده , حق انتخاب و رأی , تکثر و تحزب , نقد و انتقاد , جامعه مدنی و رسانه ها . دموکراسی خواهی یعنی اصلاح طلبی و مردم سالاری . دموکراسی خواهی یعنی تلاش برای نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و رجوع به خرد جمعی و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع جناحی , گروهی و قوم و قبیله ای . دموکراسی خواهی یعنی نظارت مردم بر مسولین و پاسخگو بودن به مردم. دموکراسی خواهی یعنی مقابله با فساد , رانت , انحصار , انسداد , تبعیض و بی عدالتی . اجرای تمامی اصول قانون اساسی راه پیشرفت و توسعه همه جانبه می باشد و همچنین قانون اساسی مبنا و محور مناسبی برای فعالیت سیاسی است واگر در چارچوب قانون فعالیت بکنیم دچار تندروی های سیاسی نخواهیم شد.
علی اکبر رحیم فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *