اصلاح طلبی یا فرا اصلاح طلبی

کدام اصلاحات ؟
همه افراد, احزاب و گروههایی که خود را اصلاح طلب می دانند ابتدا باید تعریف مشخصی از اصلاحات داشته باشند و نمی توان صرفا زیر یک عنوان کلی فعالیت کرد بدون داشتن مرزبندی در مواضع و اندیشه ها نمی توان برنامه و یا راهکار مفیدی داشت . اگر تعریف و هدف از اصلاحات مشخص باشد سنجش و ارزیابی بهتری می توان داشت.
به قول دکتر صادق خرازی :ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻣﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﯽ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ؟ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺟﺪﯼ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
مفیدترین تعریفی که از اصلاحات می توان داشت این است که بگوییم اصلاح‌طلبی یعنی: «بهره‌گیری از راهکار‌ها و شیوه‌های قانونی برای بهبود و تغییر رفتار‌ها، قوانین و زیرساختارهای سیاسی در جهت پیشرفت کشور و اعمال هرچه بیشتر حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم» .
برای پیشبرد اهداف اصلاحی راهی بهتر از جلب اعتماد حاکمیت، ایجاد فضای گفت‌وگو، عبور از برخی مطالبات و نزاع‌های گذشته، پذیرش برخی اشتباهات و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌ها و استفاده از حداقل فرصت‌های قانونی وجود ندارد.
جریان اصلاحات نیازمند واقع گرایی در سیاست ورزی می باشد که با درک , شناخت , توجه به پتانسیل ها , ظرفیت ها , محدودیت ها , رعایت خطوط قرمز نظام , دوری از تندروی و فصل الخطاب دانستن مقام معظم رهبری در سخن و عمل توجه کافی و پایبندی داشته باشند.
اینکه جریان اصلاحات بخواهد با تکرار اشتباهات گذشته و رفتن بسمت شعارها و خواسته های احساسی تندروی ها و روشهای تلخ گذشته را تکرار کند نتیجه ای به غیر از شکست ها و ناکامی های گذشته را نخواهد داشت.
به اسم اتحاد به پراکندگی و تفرقه کمک کردن , به اسم اصلاح طلبی به انحصار طلبی روی آوردن , به جای اعتماد سازی تاکید بر اختلافات گذشته , بجای هم اندیشی به هم قبیله و هم محفلی روی آوردن , استفاده ابزاری از شعار زنده باد مخالف من . اینها همه آسیب هایی هستند که جریان اصلاحات را از درون و بیرون دچار مشکل می کند و مانع رسیدن به اهداف اصلاحات خواهد شد.

علی اکبر رحیم فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *