گفتمان ندای ایرانیان

گفتمان ندای ایرانیان
در این مطلب میخواهیم به موضوعاتی مانند؛ تاریخچه اصلاحات, تعریف
اصلاحات, شاخصه ها و هویت اصلاح طلبی ، گفتمان ندای ایرانیان و اصلاحات
بصورت مختصر اشاراتی داشته باشیم
تاریخچه :اگر بخواهیم نگاهی فراگیر و کلی داشته باشیم میتوان از صدر
اسلام , دوران شاه عباس , عباس میرزا , امیرکبیر , قایم مقام فراهانی ,
مصدق و امام خمینی ( ره )  به عنوان نمونه هایی از دوران و اشخاص اصلاح
طلب نام برد . اما بطور خاص اصلاحات از دوم خرداد هفتاد وشش با روی کار
آمدن دولت اصلاحات و شکل گیری جریان و گروههای منتسب به دوم خرداد تبلور
و نمود پیدا کرد.
تعریف اصلاحات : اصلاحات روشی است که در مقابل دو روش دیگر  یعنی انقلابی
گری و محافظه کاری بکار میرود . اصلاحات یعنی اصلاح و بهبود مستمر امور
بصورت پیوسته , گام به گام و همه جانبه در بستر قانون و نظام با بهره
گیری از شیوه و راهکارهای قانونی و انجام تغییرات مفید و کم هزینه با نقد
گذشته , داشتن شناخت از وضع موجود و برنامه ریزی برای آینده.
شاخصه ها و هویت اصلاح طلبی :
در طول صد سال گذشته شاخصه هایی برای هویت اصلاح طلبی ارایه شده است.
دفاع از عدالت -آزادی – استقلال و دفاع از حق مردم از نقاط برجسته ومشترک
بیان شده در تعیین هویت اصلاح طلبی بوده از شاخصه های هویت اصلاح طلبی می
توان به این موارد اشاره کرد: امر به معروف و نهی از منکر -مردم سالاری
دینی -مبارزه با فقر و فساد و تبعیض -دفاع از استقلال و آزادی و پیشرفت
-دفاع از حقوق مردم -مبارزه با ظلم و تحجر و استبداد -مقابله با انحصار
طلبی و عوام فریبی -پرهیز از افراط گرایی و تندروی -دفاع از حق مظلوم و
احترام به رای و اراده مردم – پرهیز از حرکت های آنی و احساسی – تاکید بر
گفتگو , تعامل و اجماع.
گفتمان ندای ایرانیان و اصلاحات ؛
حزب ندای ایرانیان یکی از تشکلهای جریان اصلاحات است که معتقد به اصلاحات
و گفتمان اصلاح طلبی است و می خواهد در بستر اصلاحات با نگرش و روشهای
نوین در مسیر تداوم اصلاحات قدم بردارد. حزب ندای ایرانیان از افراد
خوشفکر , باسابقه , حرفه ای و با برنامه تشکیل شده . ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ
ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺁﻥ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۷۶ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺍﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﺰﺍﺏ , ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ
ﺳﺎلهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﺣﺰﺏ
ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ۹۳ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ
ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻣﯿﺪ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺪﺍﯼ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ , ﺁﻣﺪ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ثبات ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸد . در فضایی که اکثر
فعالین اصلاح طلب در انفعال بسر میبرند و تشکیل احزاب جدید اصلاح طلب را
دشوار و یا حتی به مصلحت نمی دیدند ندای ایرانیان با حضوری درخشان و
شجاعانه به صحنه سیاست ورزی قدم گذاشت تا گفتمان نوینی  را که خلاء آن
مشاهده می شد و خواست بخشی از جامعه بود را ارایه دهد.   از ویژگیهای
این گفتمان  می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ندای ایرانیان معتقد است هر فرد یا گروهی دچار اشتباه می شود و با نقد
گذشته باید کجی ها و کاستی ها اصلاح و روش ها و تصمیمات مناسب تری اتخاذ
کرد.
ندای ایرانیان خواستار حضور فعال جوانان در تصمیم گیری ها در سرنوشت
سیاسی است و صرفا به چشم پیاده نظام و اجرا کننده به جوانان نگاه نمی
کند.
ندای ایرانیان معتقد است برای رسیدن به دموکراسی نباید به هر وسیله ای
متوسل شد. و تنها مسیر های قانونی کشور را طی خواهد کرد تا هزینه ای برای
نظام و مردم در پی نداشته باشد.
ندای ایرانیان خواستار تعامل و گفتگو با همه جریانهای سیاسی و همچنین
تعامل با نظام است.
 ندای ایرانیان در راستای قانون اساسی , نظام و رهبری فعالیت خواهد کرد.
بنابر این با هر اقدامی که مغایر با قانون اساسی , نظام و رهنمودهای
رهبری مغایر باشد اجتناب و دوری خواهد کرد.
ندای ایرانیان حرکت های رادیکالی و هر گونه تندروی در سیاست ورزی را نفی می کند .
ندای ایرانیان با آرمانگرایی محض مخالف است و آرمانگرایی را به همراه
واقع گرایی سرلوحه کارش قرار داده. واقع گرایی به این معنا که پتانسیل ها
, محدویت ها , مناسبات , جایگاهها و واقعیت های موجود را باید شناخت.
ندای ایرانیان خود را از مردم , همراه با مردم و برای خدمت به مردم
میداند بنابراین سعی و تلاشش این است که همواره پایگاه مردمی اش را حفظ و
بدنه اجتماعی اش را گسترش دهد.
 ندای ایرانیان در جستجوی شباهتها و اجماع در کشور است بنابراین با
گفتگوو تعامل در پی اجماع است.
 ندای ایرانیان یکی از تشکلهای اصلاح طلب و در امتداد اصلاحات است. با
این تفاوت که روش ها و تاکتیک هایش با دیگر تشکلهای اصلاح طلب متفاوت و
متمایز از استراتژی ها و روشهای است که در گذشته اصلاحات بکار گرفته شده.
 ندای ایرانیان ضمن احترام به بزرگان و استفاده از نظرات و رهنمود هایشان
ولی می خواهد حزبی شخص محور و وابسته به شخص یا اشخاص خاصی نباشد وبا
تکیه بر اصول , ارزشها و برنامه ها تفکرات و اهدافش را پیش ببرد.
 ندای ایرانیان تاکید خاصی بر صبوری , نظم و اخلاق دارد. بنابراین ضمن
دوری از توهین , تهمت , تخریب و ترور شخصیت خواستار فعالیت در چارچوب
قانون و اخلاق است و سیاست ورزی بدون اخلاق را نمی پسندد.
 حزب ندای ایرانیان خواست بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی در کشور است که
براثر فضای سیاسی کشور نیاز به وجود چنین حزب با این اصول و نگرشها احساس
می شود .
 حزب ندای ایرانیان برای پیگیری خواسته های مشروع مردم , حفظ و پیشبرد
اصلاحات , ثبات و تقویت نظام می تواند مفید و کارساز باشد.
ندای ایرانیان تاکید خاصی بر دوابزار صندوق رای و گفتگو برای پیشبرد
اصلاح طلبی دارد.
 ندای ایرانیان خواستار اصلاحاتی می باشد که مبتنی بر مولفه های هزینه و
فایده , مبتنی بر تعامل و اجماع  بودن و توافق با رأس نظام سياسي جهت
پشتيباني از تغييرات نيز باشد.
ندای ایرانیان ضمن پیگیری دموکراسی خواهی , تقویت جامعه مدنی و رعایت
حقوق بشر معتقد به فاصله گرفتن از ایدئالیسم و توجه جدی به مطالبات عادی
مردم است.
ندای ایرانیان دارای تعریف مشخصی از اصلاح طلبی می باشد ؛ اصلاح‌طلبی
یعنی: «بهره‌گیری از راهکار‌ها و شیوه‌های قانونی برای بهبود و تغییر
رفتار‌ها، قوانین و زیرساختارهای سیاسی در جهت پیشرفت کشور و اعمال هرچه
بیشتر حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم.
ندای ایرانیان معتقد است اصلاحات در جامعه موفق نخواهد شد جز اینکه رابطه
خود را با راس حاکمیت ترمیم و باز تعریف کند.
ندای ایرانیان سندرم پیر سالاری در احزاب سیاسی کشور را عامل افت توسعه و
نوسازی کشور می داند.
ندای ایرانیان تاکید بر ضرورت حرکت اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی و
تعامل با ارکان جمهوری اسلامی دارد ,  ندای ایرانیان از مدارا و حرکت در
مسیر میانه روی با هدف نوگرایی جامعه دفاع می کند و این نگاه را ضامن
ادامه حرکت اصلاحات در داخل جامعه می داند.
ندای ایرانیان   معتقد به تحول در داخل جامعه و حرکت به سمت توسعه پایدار
و همه جانبه می باشد و معتقد است که توسعه همه‌جانبه در داخل کشور جز با
توجه به تقویت مردم‌سالاری، تعامل در فضای بین‌الملل، حذف رویکردهای
فیلتراسیون و سانسور و ایجاد فضای آزادی‌های  فرهنگی و اجتماعی در چارچوب
قانون اساسی رخ نمی‌دهد.
ندای ایرانیان معتقد به ضرورت نوسازی دائم اصلاحات  و همه جا اصلاحات را
خط قرمز می داند و معتقد است که برای تحول خواهی  هرگز نباید با صندوق
رای قهر کرد.
ندای ایرانیان  با اخذ مجوز و فعالیت گسترده عملا بطلان فرضیه امتناع
فعالیت مجدد اصلاح‌طلبانه را آشکار کرد و مقاومت سابقین سیاسی برای
تقاضای مجوز حزب و حرکت جدید سیاسی را شکست.
ندای ایرانیان معتقد است كه اصلاحات را بايد ذيل نظام سياسي و به‌منظور
تقويت آن تعريف كرد نه در مقابل آن.
ندای ایرانیان اصلاحات را برای حال و آینده ایران یک ضرورت می داند و
بدون اصلاحات مداوم و مستمر، ناکارآمدی و فساد به‌سرعت گسترش‌یافته و
بحران‌های جدی در حوزه‌های مختلف حیات سیاسی اجتماعی بروز می‌نماید؛ اما
عارضه‌یابی، بازنگری و به‌روزرسانی روش‌های گذشته مورداستفاده
اصلاح‌طلبان نیز باید همواره موردتوجه باشد.
ندای ایرانیان دارای نگرشی اجتماعی و رویکردی راست گرایانه مبتنی بر
روشهای مسالمت آمیز که با گفتگو , اجماع و اقناع سازی بدست می آید و
روشهایی را که به نوعی مبارزه جویی است را نمی پسندد.
امید و انتظار میرود گفتمان ندای ایرانیان در چند سال آینده به گفتمان
غالب کشور تبدیل شود.
 علی اکبر رحیم فر