ندای ایرانیان و نقش آفرینی سیاسی

ندای ایرانیان و نقش آفرینی سیاسی
حزب ندای ایرانیان یکی از احزاب نوپا و جوان با خط و مشی اصلاح طلبی در سپهر سیاست که اصلاحات گام به گام , تعامل و مدارا و توسعه پایدار از شعارهای شاخص این حزب می باشد . این حزب از بدو تاسیس تا حالا متوجه انتقاداتی از سوی برخی اصلاح طلبان بوده و در عمل در همین دوسال فعالیت بیشترین همکاری و تعامل را با جریان اصلاحات داشته و از تمام ظرفیت و پتانسیل تشکیلاتی اش در همسویی با جریان اصلاحات استفاده کرده و تا حالا ادعا و توقع نامتعارفی هم نداشته , اما اخیرا یکی از چهره های اصلاح طلب گفته که احزاب نوپا و تازه تاسیس در مقابل احزابی چون کارگزاران , مجمع روحانیون و مشارکت که دارای وزنه و سابقه بالایی هستند نباید توقع نقش افرینی انتخاباتی داشته باشند. اصلاحات یک گفتمان و مشی سیاسی است و هر فرد یا حزب و تشکلی با توجه به تعریفی که از اصلاحات ارایه میکند و قبول دارد و به ان عمل میکند اصلاح طلب است. تعریفی که حزب ندای ایرانیان از اصلاح طلبی داشته این است که اصلاح‌طلبی یعنی: «بهره‌گیری از راهکار‌ها و شیوه‌های قانونی برای بهبود و تغییر رفتار‌ها، قوانین و زیرساختارهای سیاسی در جهت پیشرفت کشور و اعمال هرچه بیشتر حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم» . اصلاحاتی گام به گام , آهسته و پیوسته , پایدار و همه جانبه.
بنابراین ندای ایرانیان با توجه به تعریف مشخصش از اصلاحات میتواند و این حق را دارد که به عنوان یک حزب اصلاح طلب تجربه ای متفاوت در کار حزبی و حزبی نوین و حرفه ای و مستقل باشد .
متفاوت در استراتژی و تاکتیک , نوین و حرفه ای در اموزش و کادرسازی , مستقل در تصمیم گیری ها و نقش آفرینی های سیاسی .
مستقل بودن لزوما به این معنا نیست که هر تصمیم و رویکردی که جناح ها , جریانها و احزاب دیگر داشتند برعکس انها عمل کند بلکه هم عقلانیت سیاسی و هم شعار تعامل و مدارای حزب میتواند مبنایی باشد بر هماهنگی , مشارکت و هم سویی با احترام متقابل و رعایت حقوق متقابل و متعارف در معادلات و تصمیمات. اعضای حزب ندای ایرانیان جوانانی هستند که پابه پای مدعیان وزن و سابقه , هزینه و سختی های زیادی را تحمل کردند و خالصانه فعالیت کردند و فعالیت دارند. جریان اصلاحات دایره وسیعی از احزاب و افراد با دیدگاههای سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی مختلف و گاها متضاد را شامل میشود از لیبرال تا سوسیال از چپ تا اعتدال , از ملی مذهبی تا کارگزاران.
و این جریانی یا جنبشی بودن تاکی؟ چگونه و به چه قیمتی؟ بجز هزینه ایجاد کردن و زندگی را برای فعالین و بخصوص جوانان سخت کردن چه دستاورد یا فایده ای دارد , جریان موسوم به اصلاحات یا جنبش هایی مانند جنبش سبز چه ویژگی یا مطالباتی دارند و به دنبال چه هستند؟
حزب چیست؟ فلسفه حزب ندای ایرانیان و نقش و جایگاه این حزب در این جریانات و جنبش ها چیست؟ با توجه به تعریفی که ندای ایرانیان از اصلاح طلبی دارد و با توجه به مرامنامه حزب چگونه میخواهد تضادها و تفاوتهای مواضع سیاسی , اجتماعی , اقتصادی حزبی با این جریانات و جنبش ها را توجیه کند.
بفرض اینکه ندای ایرانیان با فشارهای سیاسی و یا ترس از مستقل بودن صرف همسویی با جریان و احزاب اصلاح طلب از روحانی حمایت کرد و چهار سال دیگر هم روحانی ریس جمهور شد بعدش نیز با همین روش بفرض فردی مثل ناطق یا علی لاریجانی که با استدلال نرمالیزاسیون ریس مجلس شد با حمایت این جریان و احزاب هشت سال دیگه شد ریس جمهورو بعدش نیز هشت سال دیگه بفرض نرمالیزاسیون انجام شد و فردی مانند عطریانفر یا کرباسچی شد ریس جمهور , این وضعیت چه سود و فایده ای برای حزب ندای ایرانیان دارد؟ تا ان موقع که اگر بفرض ممکن همین مدعیان وزن و سابقه ایا باز هم برای حزب ندای ایرانیان ارزش و جایگاهی در نقش آفرینی ها قایل هستند؟ با چه تضمینی و به چه قیمت ؟
باید بسمت تقویت احزاب و سیستم حزبی پیش برویم برای رسیدن به رقابتهای حزبی نیازمند احزاب حرفه ای و واقعی است راه دشواری است اما باید از یه جایی شروع کرد و حزب ندای ایرانیان میتواند پیشرو در این زمینه باشد.
ندای ایرانیان برای فعالیت حزبی نیازمند شفافیت و شجاعت در مواضع و سیاست ورزی به عنوان یک حزب واقعی و نه شبه حزب و انفعالی با ترس از قضاوت و تحلیل دیگران , حزب ندای ایرانیان با اهمیت دادن به کیفیت در کار تشکیلاتی و دموکراسی درون حزبی از یک سو و داشتن راهبرد, استراتژی , مطالبات و خواسته های مشخص بسمت شفافیت و موفقیت در مسیر یک حزب واقعی قدم بردارد , مسیری که منافع ملی و هم منافع حزبی را درپی داشته باشدو اعضای حزب را بیش از پیش به حزب امیدوار و دلگرم سازد , مسیری که اعضای حزب بتوانند هم پله های ترقی تشکیلاتی و هم پیشرفت محسوس در زندگی اشان را در پی داشته باشد.
علی اکبر رحیم فر
عضو حزب ندای ایرانیان