اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی

اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی
اصلاح طلبی یعنی ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ , اقتصادی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﻡ.‏ اصلاحاتی مستمر , گام به گام , پایدار و همه جانبه . اصلاحاتی در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن ظرفیت ها , پتانسیل ها, محدودیت ها و خطوط قرمز نظام.
اصلاحاتی سازگار و همخوان با شرایط روز جامعه , همراه با تعامل و تفاهم با همه جناح های سیاسی و حاکمیت , همدلی با مردم و اعتمادسازی با حاکمیت برای اثرگذاری مثبت و پایدار. پیشبرد اصلاحات با همراهی و حمایت حاکمیت امکان پذیر , تاثیرگذار و مفید است بنابراین رفتارها باید در چارچوب قانون , همراه با خردگرایی , واقع گرایی و اخلاق باشد حرکت های خارج از خردگرایی , قانون گرایی , واقع گرایی و اخلاق باعث بوجود آمدن کینه ها , خصومت ها و بیشتر شدن سوء تفاهم ها و رفتن بسوی تنش و تقابل می شود که این امر به دور از عقلانیت سیاسی و درپی داشتن ضررها و هزینه های جبران ناپذیر به مردم و نظام می شود.
برای رسیدن به اهداف اصلاح طلبانه از طریق گفتگو ضمن حفظ هویت اصلاح طلبی با افراد , گروهها , جناح ها و حاکمیت و بستر سازی برای مشارکت مردم در سرنوشت کشور با استفاده از حق رأی و قهر نکردن با صندوق های رای , تکرا نکردن اشتباهات گذشته و پرهیز از تنش و تندروی در فعالیت ها , بصورت مفید وکم هزینه می توان به نتیجه رسید . باید پویا و فعال باشیم و در این راه مواقعی به صبر و حوصله نیز نیاز است تا بتوان به راهکاری برای قانع کردن دست یافت . با اعتماد سازی و گفتگو با جریانات مختلف و کاستن از اختلافات می توان به نقاط مشترک و تعامل و اجماع رسید.
فعالیت اصلاح طلبی در چارچوب قانون , با حمایت از نظام و پیروی از رهبری و فعالیت در جهت منافع ملی و بهبود وضعیت مردم , راه نجات کشور از مشکلات می باشد. حرکت های احساسی و تعصبی , تنش , تقابل , مبارزه طلبی , تخریب , قانون گریزی , انحصار طلبی , توجه نکردن به اخلاق , اصرار بر اشتباهات , و توجه نکردن به دغدغه های واقعی مردم باعث هزینه , سیاست زدگی و انفعال می شود.
علی اکبر رحیم فر
عضو حزب ندای ایرانیان