ایجاد تشکل های محلی نیاز مبرم استان

ایجاد تشکل های محلی نیاز مبرم استان برای توسعه وپیشرفت انجام کارگروهی خلاقیت های نهان و غیر فعال فردی را…

منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد درحال نابودی است

استان كهگيلويه و بويراحمد به دليل موقعيت جغرافیایی و واقع شدن در جنوب رشته کوههای زاگرس و ريزش هاي مناسب…

برخی از مشکلات عشایرکهگیلویه وبویراحمد

از جمله مشكلات عشايركهگيلويه وبويراحمد مي توان به موارد زير اشاره كرد: خشكسالي- فقر مراتع-اشتغال- نياز به ايل راه-کمبود مواد…

صنایع دستی و سوغات عشایر کهگیلویه وبویراحمد

در بين‌ عشاير كهگيلويه‌ و بويراحمد توليد دست‌ بافتهاي‌ مختلف‌ از ديرباز رواج‌ دارد. وجود مواد اوّليه‌ مورد نياز از…