صنایع دستی و سوغات عشایر کهگیلویه وبویراحمد

در بين‌ عشاير كهگيلويه‌ و بويراحمد توليد دست‌ بافتهاي‌ مختلف‌ از ديرباز رواج‌ دارد. وجود مواد اوّليه‌ مورد نياز از…