ناامید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نا امید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد مدتی است…

پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است در حالیکه آمریکا , اسراییل و عربستان و…

مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنید دولت و جناح های سیاسی سرگرم دعواهای سیاسی و…

سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است دونالد ترامپ ریس جمهور ایالات…

نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در چند سال اخیر گاها زمزمه هایی…

وقتی مشکلات حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ وقتی مشکلات مردم حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب متاسفانه هم در…