دکتر ملک حسینی در کنار یکی از نامداران جهان پزشکی+عکس

توماس استارزل پدر پیوند کبد در جهان و پروفسور ملک حسینی پدر پیوند کبد خاورمیانه و به قول پروفسور استارزل…