آمادگی جناح ها و گروههای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری۹۲

 آمادگی جناح ها و گروههای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری۹۲ درحالیکه هنوز چند ماهی مانده به  انتخابات ریاست جمهوری ۹۲…

تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی

  رهبر معظم انقلاب:  …. اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه…

اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی

دوره اول انتخابات ریاست جمهوری: در ۵ بهمن سال ۱۳۵۸ ۱-ابوالحسن بنی صدر:مستقل- عضو شورای انقلاب ۲-سید احمد مدنی :وزیر…