سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است دونالد ترامپ ریس جمهور ایالات…