جاذبه های تاریخی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد

شهر قدیمی دهدشت با وسعت  ۴۰ هكتار سابقهای طولانی در تاریخ دارد كه دست كم توسعه آن به دوران  صفویه…