تگ مطالب ‘رحیم فر’

حزب اجتماعی

🇮🇷پنجره سیاست @arahimfar ✍ حزب اجتماعی یک حزب اجتماعی دارای رویکردی اجتماعی و در ضمن آرمانگرایی واقع بین و واقعگرا که سیاست را از متن جامعه پیگری میکند تا نقش و اثر مثبتی بین جامعه و دولت یا به تعبیری...
[ ادامه مطلب ]

سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ سخنان ترامپ نشان از عدم شناخت صحیح مردم ایران است دونالد ترامپ ریس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنانی عجیب و توهم انگیز خود را در کنار مردم ایران دانست و به برجام و نظام...
[ ادامه مطلب ]

وقتی مشکلات حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ وقتی مشکلات مردم حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب متاسفانه هم در جناح اصولگرایان و هم در جناح اصلاح طلبان رویه ای شکل گرفته که به مردم صرفا به عنوان ابزار رای...
[ ادامه مطلب ]

لزوم توجه به رویکردها و سیاستها بجای افراد

🇮🇷 پنجره سیاست @arahimfar ✍ لزوم توجه به رویکردها و سیاستها بجای افراد برای پشرفت و کار مفید و هدفمند باید رویکردها و سیاستها مشخص باشد و مبنا و سنجش و انتخابها براساس خط و مشی های مشخص باشد و...
[ ادامه مطلب ]

اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی

اصلاح طلبی یا مبارزه طلبی اصلاح طلبی یعنی ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ , اقتصادی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﻡ.‏ اصلاحاتی...
[ ادامه مطلب ]

ندای ایرانیان حزبی جوان و آینده دار

ندای ایرانیان , حزبی جوان و آینده دار حزب ندای ایرانیان در دومین سال فعالیت رسمی اش با توجه به تجربیاتی که دراین مدت داشته و با در نظر گرفتن شرایط روز می تواند چشم انداز روشنی داشته باشد و...
[ ادامه مطلب ]

حزب ندای ایرانیان , باید ها و نبایدها

ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ , ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ , ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ,...
[ ادامه مطلب ]

تولد تشکل جدید اصلاح طلب

سرانجام پس از مدت ها انتظار حزب ندای ایرانیان از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت رسمی گرفت و عملا به جمع تشکل های رسمی اصلاح طلب پیوست. حزب ندای ایرانیان در متن جمهوری اسلامی و در مسیر تداوم...
[ ادامه مطلب ]

متنی کوتاه در مورد حزب ندای ایرانیان

از ندای ایرانیان می گویم در قالب چند جمله کوتاه: حزب ندای ایرانیان , ندایی برای همه ایرانیان . ازکرانه های دریای خزر تا سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس . ندایی از اصلاحات , برامده از نسل جوان , نشاط...
[ ادامه مطلب ]