تگ مطالب ‘سابقه تاریخی نام کهگیلویه و بویراحمد’

سابقه تاریخی نام کهگیلویه و بویراحمد

این استان ابتدا قسمتی از انشان بوده و در دوره ساسانی با عنوان به آمد کواز، ارگان و قسمت کوهستانی آن به نام زم زمیگان معروف بود. با ورود اسلام این منطقه ابتدا ارجان، زم گیلویه و کهگیلویه و از...
[ ادامه مطلب ]