وقتی مشکلات حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ وقتی مشکلات مردم حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب متاسفانه هم در…