متن کامل قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری

متن کامل قانون اصلاح شده مذکور به شرح ذیل است: * فصل اول – کلیات ماده ۱ ـ دوره ریاست…